ناوان

منطقه ناوان، روستایی در بخش مرکزی شهرستان تالش در گیلان می باشد.
منطقه ناوان و مناطق مریان و آق اولر تالش از زیبا ترین مناطق برای گردشگری است.روستای ناوان از شرح این قضیه که دارای گورستان ۲۰۰۰ ساله در ارتفاع ۳۰۰۰ متری میباشد که این روستا در منطقه ی جغرافیایی ویژه ای برخوردار است که این روستا را به سوباتان ودریاچه نعور ودریاچه قاراگول وباتمان بولاق وشکردشت ودر نهایت هم راهی برای پیوستن به آذربایجان از همان دریاچه نعور دارد.این روستا از سالهای سال پیش دارای قدمت چند هزار ساله میباشد که نمایان گر آن این است که این روستا در منطقه سلطنتی وحکومتی قرار داشته و حضور کاخ های اطراف این قضیه را کامل میکند.این روستا دارای سه کوه تک ادو و دران وکوه دیزگاه میباشد که این منطقه را در تصاویر ماهواره ای به چاله ی بهشتی تشبیه میکنند. ویلا سازی های اطراف ناوان و حضور امکانات کامل حضور هرگونه گردشگر را در این مکان امکان پذیر ساخته است.مربان - ناوان

 

عکسی زیبا در فصل بهار از منطقه مریان – ناوان