ناوان

منطقه ناوان، روستایی در بخش مرکزی شهرستان تالش در گیلان می باشد.
منطقه ناوان و مناطق مریان و آق اولر تالش از زیبا ترین مناطق برای گردشگری است.

مربان - ناوان

عکسی زیبا در فصل بهار از منطقه مریان – ناوان