توصیف روستای مریان ، ناوان


در روستای زیبای ناوان،قسمت بین آذربایجان وشمال تالش وکوههای ناوان کوهی به نام قارا گول،قزل دره،و چشمه ای به نام هفت بولاغ ودریاچه نعور وجود دارد،بنابر این در دریاچه قارا گول که یک مکان بسیار طبیعی برای گردشگران ایرانی است،بسیاری از بومیان یقین دارند که در قاراگول بین دو کوه بزرگ یک آتشفشان رخ داده است که مناطقی از قاراگول ومکش را به دلیل گرمای زیاد ذوب کرده است،معروف به آتشگنه:شامل گورهای باستانی دو هزار ساله وحتی بیشتر از آن میباشد.و به وزن سنگ هایی سه تن ه روی هم گذاشته ودر زیر آن زندگی میکردند واین نیز شامل انسان های نخستین میباشد و حتی الان نیز اثراتی باقی مانده است،خانه های چوبیناوان که بسیار زیبا وآغشته در کاه گل و خاک است را بر زیبایی ناوان میافزاید،برای آمدن به روستای ناوان و آگاهی بیشتر از این مناطق زیبا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.۰۹۱۱۸۸۲۸۷۹۵   –


hotel-navan.ir  –   ۰۱۳۵۸۳۲۳۴۶۹

photo_2019-03-16_02-11-52